Đào tạo nộ bộ

SPLUS-SOFTWARE coi việc đào tạo trong nội bộ công ty là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng đội ngũ và phát triển nguồn nhân lực. Hàng tuần, trong

Đọc thêm