SPLUS-SOFTWARE TIẾP ĐÓN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN THEO ISO 27001:2013

Ngày 29 – 30/6 vừa qua, Chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận ISO DAS Vương Quốc Anh đã đến làm việc tại văn phòng công ty để thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ của việc áp dụng các biện pháp quản lý an ninh thông tin (ISMS) vào các hoạt động của công ty SPLUS-SOFTWARE.
Sau hai ngày làm việc vô cùng khẩn trương và chuyên nghiệp, cùng với sự phối hợp của các bộ phận: Ban lãnh đạo, Ban An Ninh Thông Tin, Nhân Sự, IT, Bộ phận phát triển phần mềm, chuyên gia đã đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISMS của ISO 27001:2013. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng chỉ ra một số điểm cần cải thiện để nâng cao hơn nữa hệ thống quản lý an ninh thông tin đang áp dụng tại công ty.
“Ban lãnh đạo công ty SPLUS-SOFTWARE thể hiện mạnh mẽ cam kết hỗ trợ nguồn lực cần thiết, thúc đẩy việc triển khai và duy trì hệ thống quản lý theo ISO 27001.
Được biết, hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2013 của Công ty được chứng nhận từ tháng 8 năm 2020, hiện đã có những cải tiến nhất định thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Các hành động khắc phục của chứng nhận cùng với lần đánh giá giám sát năm 2021 đã phát huy hiệu lực góp phần tăng cường công tác đảm an toàn thông tin theo quy định. Ngoài ra, công ty cần lưu ý xử lý các điểm khuyến nghị trong báo cáo được nêu năm 2022, nhằm giải quyết các rủi ro đối với hệ thống để hoàn thiện hơn công tác đảm bảo an toàn thông tin tại công ty. Đoàn đánh giá kiến nghị Tổ chức chứng nhận duy trì chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 cho hệ thống quản lý ISMS của Công ty SPLUS-SOFWARE”. – Chuyên gia đánh giá nhận xét.
Việc duy trì chứng nhận và có các hành động cải tiến liên tục để đảm bảo an ninh thông tin cho công ty theo ISO 27001:2013 khẳng định cam kết về ISMS của công ty với khách hàng, thể hiện sự quyết tâm của ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.