Mở rộng kinh doanh

SPLUS-SOFTWARE coi sự tăng trưởng là yếu tố then chốt đối với sự tồn tại của công ty. Do vậy việc tìm kiếm khách hàng và đẩy mạnh việc kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu.

SPLUS-SOFTWARE coi sự tăng trưởng là yếu tố then chốt đối với sự tồn tại của công ty. Do vậy việc tìm kiếm khách hàng và đẩy mạnh việc kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài việc tham gia vào các tổ chức uy tín như VNITO ( Vietnam IT Outsourcing), VINASA ( Vietnam Software Association), VCCI ( Vietnam Chamber of Commerce and Industry) JETRO … chúng tôi còn tích cực tham gia các buổi triển lãm công nghệ, xúc tiến thương mại tại Việt Nam và Nhật Bản như Việt Nam IT dayJapanese IT day.