Xây dựng quy trình

Nếu con người là cốt lõi, tăng trưởng là yếu tố then chốt thì quy trình chính là xương sống giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển.  Splus phát triển và đào tạo nhân viên của mình các quy trìnhtiêu chuẩn dựa trên các tiêu chuẩn ngành và thực tiễn tốt nhất (ISO27001,CMMI-Level3, Agile, v.v.)

  • (WHO) Ai ?
  • (WHAT) Làm cái gì ?
  • (WHERE) Làm ở đâu ?
  • (WHEN) Làm khi nào ?
  • (HOW) Làm như thế nào ?
  • Tiêu chuẩn, quy trình thế nào ?