SPLUS-SOFTWARE đón nhận chứng nhận ISO/IEC 27001:2013

Ngày 26/06/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần SPLUS-SOFTWARE đã vinh dự đón nhận chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 do tổ chức chứng nhận DAS tại Anh cấp trong lĩnh vực Gia Công và Phát Triển Phần Mềm.

ISO/IEC 27001 là Hệ Thống Quản Lý An Ninh Thông Tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn Quốc Tế. Chứng nhận này là sự cam kết của SPLUS-SOFTWARE về việc đảm bảo an ninh an toàn thông tin của khách hàng và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình, đảm bảo được sự liên tục trong kinh doanh, kiểm soát được mối nguy và mối đe doạ cho tổ chức.

SPLUS-SOFTWARE được thành lập vào năm 2015, với triết lý không thay đổi từ khi thành lập “Mang lại sự hài lòng vượt trên mong đợi”, SPLUS-SOFTWARE luôn không ngừng cải tiến và thay đổi để phù hợp với xu thế, tăng năng suất lao động và chất lượng dịch vụ, từng bước nâng cao niềm tin, uy tín của SPLUS-SOFTWARE đối với khách hàng và đối tác.

Áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001 góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ nhân viên trong tổ chức. SPLUS-SOFTWARE thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhận thức về an ninh thông tin cho toàn thể cán bộ nhân viên, đồng thời nhận diện rủi ro và thiết lập kế hoạch kiểm soát nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra trong toàn bộ hệ thống.

Đón nhận chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 chính là thành quả cho sự nỗ lực phấn đấu của Tập Thể CBNV SPLUS-SOFTWARE trong thời gian vừa qua nhằm khẳng định mục tiêu phát triển bền vững của Ban Lãnh Đạo, đưa SPLUS-SOFTWARE VƯƠN RA BIỂN LỚN trong năm 2020, khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.